چرا باید «میدون» را دید؟
پرونده | نقد برنامه‌های ترکیبی تلویزیون 12؛
برنامه «میدون» فارغ از انگیزه اصلی‌اش که همان تشویق جامعه به تولید و کارآفرینی است هرگز هیچ تلاشی در اقناع این موضوع به مخاطب ندارد، میدون قضاوت را به خود مردم واگذار می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار