سرداری که می‌خواست هفت ملت زیر بیرق امیرالمومنین (ع) باشد
شاید یکصد سال از جمله معروف ستارخان خطاب به "پاختیانوف" کنسول تزار‌ها در تبریز می‌گذرد که گفت: "می‌خواهم هفت ملت زیر بیرق امیرالمومنین (ع) یا ایران باشد! "، اما این جمله کوتاه و پرمعنی هنوز هم در دل تاریخ به یادگار مانده تا عرق دینی و ملی سردار ملی را به نمایش بگذارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار