بودجه پیشنهادی دولت برای دانشگاه صنعتی اصفهان بیش از ۳۷۶۸ میلیارد ریال است
سهم دانشگاه‌ها از بودجه ۱۴۰۰؛
دولت برای دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۱۴۰۰، مبلغ سه هزار و ۷۶۸ میلیارد و ۳۰۲ میلیون ریال درنظر گرفته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار