توجه به وجه فنی و ساختاری سینمای مستند ضروری است
حمیدرضا مدقق مجری و کارشناس رسانه معتقد است در روزگاری که فیلمسازی تسهیل و تسریع شده توجه به وجوه فنی و ساختاری آثار مستند، راهی برای حرفه‌ای‌تر شدن این فضا است.
منبع: مهر
ارسال نظرات
آخرین اخبار