محققان برای تولید الیاف مناسب باندزخم از نیلوفرآبی الهام گرفتند
ساخت محصولی جدید؛
محققان برای تولید نوعی ساختار الیافی مستحکم و مناسب باند زخم از ساختار نیلوفر آبی الهام گرفتند و محصولی جدید با قابلیت‌های جالب توجه ارائه کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار