دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان ملزم به شرکت در طرح ملی پایش سلامت جسم و روان شدند
مدیریت مرکز درمان و بهداشت دانشگاه صنعتی اصفهان در اطلاعیه‌ای از دانشجویان خواست تا پیش از پایان یافتن نیمسال تحصیلی در طرح ملی پایش سلامت جسمی و روانشناختی شرکت کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار