ماجرای خواندنی دستگیری حمیدمعصومی نژاد در یک کتاب
کتاب «حمید معصومی نژاد، رم» اثر الساندرا مولاس با ترجمه حمید معصومی نژاد در انتشارات سروش منتشر شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار