آزمایشگاه خوب زمینه‌ساز تربیت پژوهشگرانی با مرجعیت بین‌المللی است
وزیر علوم:
وزیر علوم در پیامی به کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی گفت: آزمایشگاه خوب و مجهز زمینه‌ساز تربیت پژوهشگران و متخصصینی با مرجعیت ملی و بین‌المللی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار