مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور اهواز معرفی شد
در مراسمی؛
محمد شفیع در مراسمی به عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور اهواز معرفی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار