رادیو جنگ / رادیو در دوران جنگ سرد چه نقشی داشت؟
روی موج رادیو ۴|
در سال‌های جنگ سرد، رادیو به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین رسانه که میلیون‌ها نفر از آن برای دریافت اخبار و اطلاعات جنگ استفاده می‌کردند بسیار مورد توجه قرار گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار