دانشگاه لرستان در آخرین رتبه‌بندی ISC در بازه رتبه‌ای ۴۰-۳۱ قرار گرفت
در سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸؛
دانشگاه لرستان در آخرین رتبه‌بندی و ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ در بازه رتبه‌ای ۴۰-۳۱ قرار گرفته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار