دانشگاه تربیت مدرس بیمه حوادث به دانشجویان اختصاص می‌دهد
معاونت دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در اطلاعیه‌ای شرایط پرداخت بیمه حوادث دانشجویی را اعلام کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار