معرفی ۶۴ پروژه ملی تکمیل‌کننده زنجیره ارزش مواد صنعتی دارویی
طبق اعلام ستاد توسعه زیست فناوری؛
برای تکمیل زنجیره ارزش مواد صنعتی دارویی ۶۴ پروژه ملی تعریف شده است تا تولید دارو در کشور روندی رو به رشد داشته باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار