بطحایی: اجرای سند تحول می‌تواند آموزش و پرورش را به جایگاهی در شان نظام برساند
در نشست با دانشجومعلمان بسیجی؛
وزیر سابق آموزش و پرورش با بیان‌ اینکه مناسبت‌ترین راهکار برای حل مسائل آموزش و پرورش اجرای سند تحول است، گفت: اگر سند تحول اجرا شود، می‌توانیم آموزش و پرورش را به جایگاهی که در شان جمهوری اسلامی باشد، برسانیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار