تشکیل «کانون فراگیر انجمن‌های صنفی هنر، فرهنگ و رسانه» گامی تاریخی بود
سلیمانی، نایب‌رئیس انجمن طراحان گرافیک ایران:
نایب‌رئیس انجمن طراحان گرافیک ایران درباره تشکیل «کانون فراگیر انجمن‌های صنفی هنر، فرهنگ و رسانه» گفت: از حالا به بعد، همه چیز به همت و توان خود هنرمندان بستگی دارد؛ راه باز است، اما مسیر، طولانی است و همت بسیار طلب می‌کند. هرچند باید همین مقدار را بایدگام و مقدمه‌ای تاریخ‌ساز بدانیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار