ادامه تصویربرداری «از سرنوشت۴» در رباط کریم
تصویربرداری فصل چهارم سریال «از سرنوشت» در رباط کریم در حال انجام است و تاکنون ۳۰ درصد از این پروژه جلوی دوربین رفته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار