خطیب زاده: ایران درخواستی برای عضویت غیردائم شورای امنیت برای دوره ۲۳-۲۰۲۲ نداشته
سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد: ایران درخواستی برای عضویت غیردائم شورای امنیت سازمان ملل برای دوره ۲۳-۲۰۲۲ نداشته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار