چرا آمار بازدید‌های تلوبیون با نظرسنجی‌های صداوسیما تفاوت دارد؟
احمد خورشیدی مدیرعامل تلوبیون با اشاره به تفاوت آمار بازدید‌های تلوبیون و نظرسنجی صداوسیما بیان کرد که افکارسنجی صداوسیما مربوط به همه مخاطبان تلویزیون است و حتما می‌تواند متفاوت باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار