روسیه: اگر دنبال توافق هستید از ایران دیوسازی نکنید
نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت به کشورهای غربی توصیه کرد چنانچه خواستار توافق با ایران هستند از این کشور دیوسازی نکنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار