عدم افزایش ظرفیت تولید برق، اصلی‌ترین علت رسیدن به وضعیت موجود است
شریعتی:
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: عدم افزایش ظرفیت تولید برق اصلی‌ترین دلیل رسیدن به وضعیت موجود است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار