آیین‌نامه تغییر رشته و گرایش در مقطع کارشناسی دانشگاه علم و صنعت اعلام شد
قابل توجه دانشجویان؛
آیین‌نامه تغییر رشته و گرایش در مقطع کارشناسی «ورودی ۱۳۹۹ و مابعد» دانشگاه علم و صنعت اعلام شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار