دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی گروه پزشکی سال ۱۴۰۱ اعلام شد
از سوی مرکز سنجش و آموزش پزشکی؛
دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی سال ۱۴۰۱ علوم پایه پزشکی، بهداشت، داروسازی و دندانپزشکی از سوی مرکز سنجش و آموزش پزشکی اعلام شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار