امحای اسناد محرمانه آمریکا در افغانستان
همزمان با افزایش احتمال تخلیه سفارت آمریکا در کابل، این سفارت از کارکنانش خواست تا اسناد محرمانه و چیز‌هایی که می‌تواند به عنوان تبلیغات منفی علیه آن‌ها استفاده شود را معدوم کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار