ارسال رایگان ۲۵۰ دستگاه ونتیلاتور و ۵۰۰ تخت بستری به سراسر کشور
توسط هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران صورت گرفت؛
هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، در یک هفته اخیر ۲۵۰ دستگاه ونتیلاتور و ۵۰۰ تخت مراقبت‌های ویژه بیمارستانی به سراسر کشور ارسال کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار