نرم‌افزار مدیریت منابع سازمانی برای سازمان‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی تولید شد
در پارک علم و فناوری البرز؛
شرکت فناور مستقر در پارک علم و فناوری البرز نرم‌افزار مدیریت منابع سازمانی را برای سازمان‌ها، بنگاه‌های تولیدی و خدماتی طراحی و تولید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار