چگونه فردی که تعارض منافع دارد می‌تواند تصمیماتی به نفع نظام سلامت بگیرد؟
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در واکنش به گزینه مطرح شده وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت از سوی دولت جدید، بیانیه‌ای تنظیم کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار