آمادگی همه جانبه بسیج جامعه پزشکی برای کمک به پیشبرد برنامه‌های عین‌الهی
بسیج جامعه پزشکی کشور ضمن تبریک به دکتر بهرام عین اللهی به مناسبت انتخاب وی به عنوان وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دولت سیزدهم از آمادگی این سازمان برای همراهی همه جانبه به منظور پیشبرد اهداف و برنامه‌های وزارتخانه مربوطه خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار