وزیر بهداشت: هیچ بیماری نباید بدون درمان از بیمارستان خارج شود
عین اللهی گفت: هیچ بیماری نباید بدون درمان از بیمارستان خارج شود، به همین منظور باید تمام نیرو‌ها را بسیج کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار