نامه دوم بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران به وزیر بهداشت / ریاست دانشگاه صرفا یک عرصه سیاسی یا علمی نیست!
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای بار دوم طی نامه‌ای به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیرامون انتصاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، نکاتی را یادآور شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار