آغاز به کار ۲ واحد فناور در دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
ریاحی خبر داد
مدیر مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد از آغاز به کار ۲ واحد فناور تخصصی در این مرکز خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار