بازگشت روند واکسیناسیون به روال عادی
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران عنوان کرد
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: روند واکسیناسیون دوباره به روال عادی برگشته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار