هیچ نگرانی در خصوص تأمین واکسن نداریم/واکسیناسیون تنها راه مبارزه با کروناست
وزیر بهداشت:
وزیر بهداشت با بیان اینکه در تمام مطالعاتی که در دنیا انجام شده، ثابت شده واکسیناسیون تنها راه مبارزه با ویروسهاست، گفت:با مجموعه فعالیت‌هایی که در کشور انجام شده برای آینده هیچگونه نگرانی در خصوص تأمین واکسن نداریم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار