به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، حسین قناعتی، سرپرست دانشگاه در حکمی محمدحسین صادقیان را به عنوان معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه منصوب و در نامه ای از خدمات ارزشمند دکتر محمدحسین پورغریب شاهی معاون پیشین قدردانی کرد.

در این حکم آمده است: «دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان نماد آموزش عالی در حیطه علوم پزشکی وظیفه خود می داند که با قوت، رسالت خود را در زمینه های آموزش، تحقیق و فناوری، درمان، بهداشت و ارائه خدمات سلامت با کیفیت مطلوب و به صورت روزآمد پیگیری و محقق کند.

نظر به تعهد، تجربه، توانمندی و سوابق ارزشمند علمی و اجرایی جنابعالی، شما را به عنوان معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه منصوب می‌کنم.

انتظار می‌رود با تعامل سازنده با سایر معاونان و روسای دانشکده ها، بهره مندی از توان مدیران و کارشناسان آن حوزه و جلب همکاری اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه، علاوه بر تدبیر امور جاری، بر اساس ضوابط، آئین نامه ها و مقررات موجود، نسبت به برنامه ریزی جهت امور ذیل تا حصول نتیجه اهتمام ویژه مبذول فرمائید:

- عملیاتی کردن برنامه های توسعه و سلامت دولت متناسب با ماموریت های آن حوزه

- تعیین اولویت های آن حوزه با توجه به اسناد بالادستی، به ویژه نقشه علمی و همچنین تجارب برنامه های پیشین دانشگاه با هدف تدوین برنامه ۴ ساله ۱۴۰۴ -۱۴۰۰ دانشگاه با تکیه بر ارتقای کیفی آن حوزه

- اولویت قراردادن برنامه ها در زمینه مواجهه با همه گیری کووید ۱۹ و واکسیناسیون تا کنترل مناسب آن

- تاکید بر محوریت دانشجو در تمام فعالیت های آن حوزه و برقراری ارتباط موثر، سازنده و دوسویه با دانشجویان

- توجه به نیازهای فرا آموزشی دانشجویان به ویژه نیازهای رفاهی، فرهنگی و خدمات سلامت و مشاوره

- بهره گیری از ظرفیت فراوان دانشجویان مستعد در برنامه های مختلف و فراهم کردن فضای آرام و پرنشاط برای ایشان

- پیگیری تکمیل پروژه های نیمه تمام خوابگاهی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان با حداکثر توان و سرعت ممکن

- عمق بخشیدن به برنامه های فرهنگی در جهت برآورده کردن نیازهای روحی و معنوی دانشجویان با توجه به منابع غنی دینی و ملی با همکاری دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

- ترویج، گسترش و ارتقای رفتار حرفه ای با بهره گیری از آموزه های علمی، دینی و ملی

- صیانت از منابع فیزیکی و مالی، خلق منابع جدید مالی و مدیریت هزینه ها

- توجه خاص به ارتقای کرامت نیروی انسانی همراه با افزایش بهره وری و مهارت های ارتباطی کارکنان

امید می رود حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه با به کار گرفتن تمام توان و ظرفیت، به حرکت خود با سرعت و شتاب مطلوب در جهت اهداف تعیین شده ادامه دهد. از درگاه خداوند متعال توفیق شما را در انجام امور محوله خواستارم.»

محمدحسین صادقیان استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران است. پیش از این دکتر محمدحسین پورغریب شاهی این مسئولیت را برعهده داشت که سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران در نامه ای از خدمات وی قدردانی کرد.