دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی قرار گرفتند
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه امیرکبیر اعلام کرد: براساس تفاهم نامه این معاونت تمام دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تحت پوشش بیمه دانشجویی قرار گرفتند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار