بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قرآنی شیراز موفق‌ترین رده استانی شد
در جشنواره استانی مالک اشتر؛
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قرآنی شیراز به عنوان موفق‌ترین رده سپاه استانی در جشنواره مالک اشتر سپاه فجر شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار