نشان جدید و پوستر جشنواره ملی پایان نامه و کتاب سال دانشجویی رونمایی شد
نشان جدید و پوستر بیست و هشتمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی و نوزدهمین جشنواره ملی پایان نامه سال شنبه ۲۱ آبان ماه در سالن معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی رونمایی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار