زیرساخت جذب و همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور ارتقاء می‌یابد
طی نشستی مطرح شد
نشست کارگروه تخصصی علوم و فناوری­‌های نوین شورای عالی ایرانیان خارج از کشور با موضوع اقدامات انجام شده درخصوص جذب و همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار