تسهیلات ۱۵۰۰ میلیارد تومانی به مراکز اقامتی و گردشگری
ضرغامی خبرداد
وزیر میراث فرهنگی از اختصاص تسهیلات ۱۵۰۰ میلیارد تومانی به مراکز اقامتی و گردشگری خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار