جهادگران دانشگاه علوم پزشکی بجنورد به مردم منطقه ناظرآباد خدمت رسانی کردند
در اردوی جهادی؛
جهادگران گروه ریحانةالنبی وابسته به بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد در منطقه ناظرآباد این شهرستان اردوی جهادی برگزار کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار