تفاهم نامه همکاری بین دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی و شرکت آرد قدس رضوی منعقد شد
تفاهم نامه همکاری بین دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی با شرکت آرد قدس رضوی با هدف تقویت همکاریه‌ای فنی و تخصصی امضا شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار