مشکلات آبی اصفهان با حذف پراکنده‌گویی‌ها حل می‌شود
انتشاری در گفتگو با دانشجو:
محقق حوزه مدیریت آب گفت: یکی از مشکلات آب، نداشتن نقشه راه است. اگر این نقشه راه در کل استان و کشور پشتیبانی شود و از پراکنده گویی پرهیز شود، احتمال موفقیت آن چند برابر می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار