شیوه قرآن در پاسخگویی به سؤالات
قرآن در پاسخ به پرسش‌های بشر در خصوص فلسفه و اهداف احکام و قوانین الهی پاسخ‌های متعددی می‌دهد و این تعدد به سبب گوناگونی فهم و درک مخاطبان و نیز سطوح و مراتب شناختی و باوری بشر است.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار