پست ریاست جمهوری حق اتحادیه میهنی است/ «برهم صالح» همچنان نامزد ما برای ریاست جمهوری است
اتحادیه میهنی کردستان عراق:
اتحادیه میهنی کردستان عراق ضمن انتقاد از مواضع حزب «دموکرات» تأکید کرد که پست ریاست جمهوری حق اتحادیه میهنی است و «برهم صالح» همچنان نامزد این اتحادیه برای تصدی پست ریاست جمهوری است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار