دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، میزبان شاعران آیینی برجسته استان خراسان رضوی
با حضور برخی از شاعران آیینی صورت گرفت
مراسم پیش‌نشست ادبی "جشنواره ملی شعر مولود کعبه" با حضور شاعران آیینی برجسته استان در مرکز رفاهی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار