وزیر میراث فرهنگی، گردشگری: تقویت گردشگری زیارت اولویت وزارت میراث فرهنگی خواهد بود
ضرغامی گفت: بقاع متبرکه در عرصه صنایع دستی می‌توانند تأثیرگذار باشند چرا که صنایع دستی ایران یک گنجینه ارزشمند برای کشور محسوب می‌شود که بسیاری از این صنایع بیانگر هویت دینی ایران است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار