سند مهندسی فرهنگی کشور نباید روی کاغذ باقی بماند
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر لزوم اجرایی شدن سند مهندسی فرهنگی کشور گفت: فرهنگ به عنوان یک سرمایه تمدنی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار