آمریکا قصد ویرانی لبنان را دارد
رئیس شورای اجرایی حزب الله:
رئیس شورای اجرایی «حزب الله» لبنان در سخنانی اظهار داشت: آمریکا چیزی جز ویرانی و محاصره برای لبنان به ارمغان نیاورده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار