محسن امیریوسفی «قیف» می‌سازد
شورای صدور پروانه ساخت سینمایی در جلسه اخیر با ساخت فیلمنامه «قیف» موافقت کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار