کیفیت قابل قبول هوای تهران در دومین روز نوروز
شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۷ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در دومین روز نوروز قابل قبول است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار