هند رفتم، چون از بازیگری در ایران ناامید شده بودم / بازی در "رستاخیز" پایان ناامیدی‌هایم بود
آرش آصفی:
ناامیدی از بازیگری در ایران آرش آصفی را به سرزمین عجایب برد. اما فیلم رستاخیز احمدرضا درویش او را دوباره به وطن برگرداند.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات
آخرین اخبار